ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:

Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου


Υποβολή Αίτησης Ανάκτηση Αίτησης Έλεγχος Αποτελέσματος

Ανακοινώσεις

15/09/2022 Ανακοίνωση Οριστικού Μητρώου Ωφελουμένων (Δ' Κύκλος) 08/09/2022 Ανακοίνωση Προσωρινού Μητρώου Ωφελουμένων (Δ' Κύκλος) 15/07/2022 Έναρξη Δ' κύκλου υποβολών αιτήσεων υποψηφίων ωφελούμενων 19/05/2022 Ανακοίνωση Οριστικού Μητρώου Ωφελουμένων (Γ' Κύκλος) 12/05/2022 Ανακοίνωση Προσωρινού Μητρώου Ωφελουμένων (Γ' Κύκλος) 11/04/2022 Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφίων Ωφελουμένων (Γ' Κύκλος) 01/04/2022 Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφίων Ωφελουμένων (Γ' Κύκλος) 18/03/2022 Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφίων Ωφελουμένων (Γ' Κύκλος) 08/03/2022 Έναρξη Γ' κύκλου υποβολών αιτήσεων υποψηφίων ωφελούμενων 04/01/2022 Ανακοίνωση Οριστικού Μητρώου Ωφελουμένων (Β' Κύκλος) 23/12/2021 Ανακοίνωση Προσωρινού Μητρώου Ωφελουμένων (Β' Κύκλος) 19/11/2021 Παράταση υποβολής δικαιολογητικών υποψηφίων ωφελουμένων (Β' Κύκλος) 29/10/2021 Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφίων Ωφελουμένων (Β' Κύκλος) 14/10/2021 Έναρξη Β' κύκλου υποβολών αιτήσεων υποψηφίων ωφελούμενων 06/09/2021 Ανακοίνωση Οριστικού Μητρώου Ωφελουμένων (Α' Κύκλος) 25/08/2021 Ανακοίνωση Προσωρινού Μητρώου Ωφελουμένων (Α' Κύκλος) 12/07/2021 Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφίων Ωφελουμένων
Ε.Σ.Π.Α. Logo

© 2020 Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς Μητρόπολης Σύρου