Προσωρινά Αποτελέσματα (Α' Κύκλος)
# Κωδικός Αριθμός Συμμετοχής Συνολική Βαθμολογία Κατάσταση
1 KEAIMS1 642956706351 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
2 KEAIMS1 177457165865 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
3 KEAIMS1 524608388064 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
4 KEAIMS1 441181308759 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
5 KEAIMS1 146337416808 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
6 KEAIMS1 116868987909 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
7 KEAIMS1 805026700943 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
8 KEAIMS1 437478109006 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
9 KEAIMS1 834824337185 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
10 KEAIMS1 922877076937 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
11 KEAIMS1 245108951576 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
12 KEAIMS1 706194201154 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
13 KEAIMS1 244912148248 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
14 KEAIMS1 306455033681 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
15 KEAIMS1 737547417274 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
16 KEAIMS1 869800959193 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
17 KEAIMS1 747973942750 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
18 KEAIMS1 788659265362 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
19 KEAIMS1 644300479428 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
20 KEAIMS1 641853240024 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
21 KEAIMS1 404610897195 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
22 KEAIMS1 765977633142 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
23 KEAIMS1 935579334945 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
24 KEAIMS1 981955926030 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
25 KEAIMS1 394147941726 60 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
26 KEAIMS1 993353044725 60 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
27 KEAIMS1 314218003352 60 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
28 KEAIMS1 308713863886 60 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
29 KEAIMS1 538333948353 60 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
30 KEAIMS1 799498340514 60 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
31 KEAIMS1 801054178352 60 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
32 KEAIMS1 966042261173 40 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
33 KEAIMS1 746146311742 40 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
34 KEAIMS1 190559540031 40 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
35 KEAIMS1 712831459136 40 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
36 KEAIMS1 660839172709 40 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
37 KEAIMS1 738067170398 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
38 KEAIMS1 581532069584 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
39 KEAIMS1 918883116185 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
40 KEAIMS1 419339063392 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
41 KEAIMS1 344926860446 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
42 KEAIMS1 297906003234 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
43 KEAIMS1 600392395791 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
44 KEAIMS1 294520023397 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
45 KEAIMS1 223174069518 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
46 KEAIMS1 861600756896 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
47 KEAIMS1 685827182866 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
48 KEAIMS1 320376261091 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
49 KEAIMS1 475700767823 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
50 KEAIMS1 341184225186 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
51 KEAIMS1 126848309754 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
52 KEAIMS1 486960919618 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
53 KEAIMS1 161293694031 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
54 KEAIMS1 191396833715 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
55 KEAIMS1 145338076799 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
56 KEAIMS1 512138334865 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
57 KEAIMS1 349639684116 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
58 KEAIMS1 687270075358 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
59 KEAIMS1 865158313870 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
60 KEAIMS1 676706775564 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
61 KEAIMS1 861559066095 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
62 KEAIMS1 813439221934 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
63 KEAIMS1 619963274514 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
Ε.Σ.Π.Α. Logo

© 2020 Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς Μητρόπολης Σύρου