Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφίων Ωφελουμένων

Το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ι.Μ. Σύρου κατόπιν της από 12/07/2021 Απόφασης ΔΣ αποφασίζει την παράταση στην υποβολή αιτήσεων των υποψηφίων ωφελουμένων έως τις 30/07/2021 και ώρα 23:59.

Αντίστοιχα, η υποβολή των φακέλων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά παρατείνεται έως τις 06/08/2021 και ώρα 23:59.

Ε.Σ.Π.Α. Logo

© 2020 Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς Μητρόπολης Σύρου