Προσωρινά Αποτελέσματα (Δ' Κύκλος)
# Κωδικός Αριθμός Συμμετοχής Συνολική Βαθμολογία Κατάσταση
1 KEAIMS4 147567062705 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
2 KEAIMS4 259935769356 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
3 KEAIMS4 583119600335 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
4 KEAIMS4 440501129094 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
5 KEAIMS4 475449784358 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
6 KEAIMS4 182370985351 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
7 KEAIMS4 179329326428 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
8 KEAIMS4 622127715758 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
9 KEAIMS4 840046361454 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
10 KEAIMS4 458300761956 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
11 KEAIMS4 391921726911 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
12 KEAIMS4 219868849622 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
13 KEAIMS4 682325796103 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
14 KEAIMS4 108018054144 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
15 KEAIMS4 399256224019 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
16 KEAIMS4 721173723355 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
17 KEAIMS4 392255066879 60 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
18 KEAIMS4 793294016588 60 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
19 KEAIMS4 712692632552 60 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
20 KEAIMS4 334360235690 60 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
21 KEAIMS4 828699735369 60 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
22 KEAIMS4 576545635205 60 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
23 KEAIMS4 361194939507 60 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
24 KEAIMS4 805614863742 60 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
25 KEAIMS4 846312881286 40 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
26 KEAIMS4 799513335044 40 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
27 KEAIMS4 436862777711 30 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
28 KEAIMS4 369222939575 20 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
29 KEAIMS4 139345906583 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
30 KEAIMS4 847358707988 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
31 KEAIMS4 733086923117 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
32 KEAIMS4 684038852332 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
33 KEAIMS4 742132582798 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
34 KEAIMS4 383978592924 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
35 KEAIMS4 560548572114 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
36 KEAIMS4 934037695217 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
37 KEAIMS4 391436792585 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
38 KEAIMS4 203551721912 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
39 KEAIMS4 680084217973 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
40 KEAIMS4 701808355921 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
41 KEAIMS4 869621851709 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
42 KEAIMS4 513219770994 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
43 KEAIMS4 138940851229 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
44 KEAIMS4 656607451737 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
45 KEAIMS4 201542733515 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
46 KEAIMS4 301221318881 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
47 KEAIMS4 849291254298 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
48 KEAIMS4 964909751658 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
49 KEAIMS4 848313129298 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
50 KEAIMS4 828827476824 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
51 KEAIMS4 728995661729 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
52 KEAIMS4 823187459982 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
53 KEAIMS4 450244667545 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
Ε.Σ.Π.Α. Logo

© 2020 Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς Μητρόπολης Σύρου