Προσωρινά Αποτελέσματα (Γ' Κύκλος)
# Κωδικός Αριθμός Συμμετοχής Συνολική Βαθμολογία Κατάσταση
1 KEAIMS3 490207081439 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
2 KEAIMS3 275319372277 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
3 KEAIMS3 167025817909 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
4 KEAIMS3 892890730556 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
5 KEAIMS3 326293069764 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
6 KEAIMS3 203025698866 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
7 KEAIMS3 513384918760 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
8 KEAIMS3 979669961950 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
9 KEAIMS3 595083783382 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
10 KEAIMS3 157723299702 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
11 KEAIMS3 497181649737 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
12 KEAIMS3 458714134051 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
13 KEAIMS3 862290079090 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
14 KEAIMS3 870814839632 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
15 KEAIMS3 174549130208 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
16 KEAIMS3 254917929556 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
17 KEAIMS3 827088859072 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
18 KEAIMS3 541427851318 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
19 KEAIMS3 316235255528 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
20 KEAIMS3 536545988780 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
21 KEAIMS3 257258572822 60 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
22 KEAIMS3 137683678248 60 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
23 KEAIMS3 735699641707 60 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
24 KEAIMS3 298045447938 50 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
25 KEAIMS3 637116690131 40 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
26 KEAIMS3 348976013414 40 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
27 KEAIMS3 676821294512 30 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
28 KEAIMS3 438281856239 20 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
29 KEAIMS3 197177249251 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
30 KEAIMS3 818069139002 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
31 KEAIMS3 705753883348 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
32 KEAIMS3 113844099990 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
33 KEAIMS3 417211721495 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
34 KEAIMS3 610538872687 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
35 KEAIMS3 393481764411 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
36 KEAIMS3 261764420574 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
37 KEAIMS3 492241901750 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
38 KEAIMS3 304701697841 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
39 KEAIMS3 706040222094 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
40 KEAIMS3 961415727943 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
41 KEAIMS3 906204154984 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
42 KEAIMS3 481194707140 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
43 KEAIMS3 975310399229 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
44 KEAIMS3 480770503313 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
45 KEAIMS3 583261356477 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
46 KEAIMS3 230080560337 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
47 KEAIMS3 983488318551 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
48 KEAIMS3 522680919717 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
49 KEAIMS3 488025509969 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
50 KEAIMS3 857283311679 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
51 KEAIMS3 364501555843 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
52 KEAIMS3 438263633182 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
53 KEAIMS3 858978710381 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
54 KEAIMS3 649787538594 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
55 KEAIMS3 683288705087 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
56 KEAIMS3 452432387573 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
57 KEAIMS3 913740842118 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
Ε.Σ.Π.Α. Logo

© 2020 Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς Μητρόπολης Σύρου