Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφίων Ωφελουμένων (Γ' Κύκλος)

Το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ι.Μ. Σύρου κατόπιν της από 18/03/2022 Απόφασης ΔΣ αποφασίζει την παράταση στην υποβολή αιτήσεων των υποψηφίων ωφελουμένων (Γ' Κύκλος) έως τις 01/04/2022 και ώρα 23:59.

Αντίστοιχα, η υποβολή των φακέλων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά παρατείνεται έως τις 07/04/2022 και ώρα 23:59.

Ε.Σ.Π.Α. Logo

© 2020 Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς Μητρόπολης Σύρου