Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφίων Ωφελουμένων (Β' Κύκλος)

Το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ι.Μ. Σύρου κατόπιν της από 29/10/2021 Απόφασης ΔΣ αποφασίζει την παράταση στην υποβολή αιτήσεων των υποψηφίων ωφελουμένων έως τις 12/11/2021 και ώρα 23:59.

Αντίστοιχα, η υποβολή των φακέλων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά παρατείνεται έως τις 19/11/2021 και ώρα 23:59.

Ε.Σ.Π.Α. Logo

© 2020 Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς Μητρόπολης Σύρου